Variëteit van biobouwende soortenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Variëteit biobouwers

Result = Menselijk- en ecosysteem VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Variëteit biobouwers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Variëteit biobouwers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Variëteit biobouwers

Result = Conditie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Variëteit biobouwers

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Variëteit biobouwers

Result =

End Set VN linkDe basis van een ecosysteem is de aanwezigheid van soorten, ofwel soortenrijkdom. Het aantal soorten of biobouwers en hun ecologische functie is van invloed op de mate waarin hoogwaterbescherming geboden wordt. Functionele groepen zijn clusters van soorten die dezelfde eigenschappen of kenmerken hebben. De aanwezigheid en het voortbestaan van functionele groepen in een ecosysteem is van invloed op de ecosysteemdiensten die het natuurlijke systeem levert. Het functioneren van een ecosysteem wordt sterk beïnvloed door het verlies of juist toevoeging van een functionele groep. Voor het ‘opbouwen of restauratie’ van een ecosysteem in de delta zijn basissoorten en sleutelsoorten de twee belangrijkste soorten biobouwers:

  • Basissoorten zijn dominant wat betreft hun aanwezigheid in of het effect op het ecosysteem en kunnen de opbouw van een ecosysteem veranderen. Basissoorten creëren een habitat en trekken daarmee andere soorten aan. Voorbeelden van basissoorten zijn oesters die riffen bouwen en grassoorten die schorren of moerassen creëren.
  • Sleutelsoorten zijn van essentieel belang voor het voortbestaan, de gezondheid en de structuur van een ecosysteem. Sleutelsoorten zijn veelal grazers of predatoren die de, vaak subtiele, balans tussen andere soorten in stand houden. Zouden deze soorten niet in een ecosysteem aanwezig zijn, dan neigen andere soorten (meestal één soort) de overhand te nemen. Wanneer dit gebeurt kunnen andere soorten zelfs worden uitgeroeid. Dit heeft een sterke (negatieve) invloed op het ecosysteem.

Geraadpleegde bronnen

  • Van Wesenbeeck, B.K., M.D. van der Meulen, C. Pesch, H. de Vriend and M.B. de Vries (…) Ecosystems for flood risk mitigation: Physical restrictions and engineering challenges. Prepared for publication.
  • Conceptual Framework Carla PeschHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares