ZoöplanktonSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Zoöplankton

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Zoöplankton

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Zoöplankton

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Zoöplankton

Result = VM Ontwikkeling flora en fauna VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Zoöplankton

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Zoöplankton

Result =

End Set VN linkHet zoöplankton heeft een belangrijke rol in het pelagische voedselweb. Toch is er niet veel onderzoek gedaan naar deze groep in het Veerse Meer. Er zijn slechts gegevens van 2003. Deze zijn niet representatief voor de uitgangssituatie, omdat 2003 een bijzonder jaar was. Voor een uitgebreid overzicht van het onderzoek dat in 2003 is uitgevoerd, en dat zeker van belang is om de kennis van het ecosysteem functioneren te vergroten, wordt verwezen naar dit werkdocument (Wetsteyn, 2004). Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares