Concentratie gevaarlijke stoffenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VM Concentratie gevaarlijke stoffen

Result = VM Het Veerse Meer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VM Concentratie gevaarlijke stoffen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VM Concentratie gevaarlijke stoffen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VM Concentratie gevaarlijke stoffen

Result = VM Ecologie Veerse Meer na ingebruikname doorlaat VN, VM Ecologie Veerse Meer voor ingebruikname doorlaat VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VM Concentratie gevaarlijke stoffen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VM Concentratie gevaarlijke stoffen

Result =

End Set VN link

Situatie voor 2004

Met het water dat naar het Veerse Meer stroomt, wordt ook een scala aan verontreinigde stoffen naar het Veerse Meer getransporteerd. De bron van deze stoffen is verschillend. Het grootste deel is meestal echter afkomstig van diverse menselijke activiteiten. Omdat de landbouw een prominente plaats inneemt in het gebied is in 1999 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het Veerse Meer en in de polderwateren daaromheen (Wattel 2000), (Withagen 2000). Afhankelijk van de aard van een stof komt een stof vaak voor het grootste deel in opgeloste toestand dan wel voor het grootste deel gebonden aan sediment voor. De opgeloste stoffen worden vanwege het waterregiem voor een deel via het Veerse Meer naar de Oosterschelde getransporteerd. De stoffen gebonden aan het sediment in het water komen uiteindelijk voor een groot deel in de bodem van de diepe delen van het Veerse Meer terecht. De giftigheid van de stoffen en het gedrag van stoffen in het watersysteem is verder ook heel verschillend. Stoffen die in het milieu vrijwel niet worden afgebroken, zich in de voedselketen ophopen en al bij lage gehaltes schadelijk zijn, vormen het grootste risico. Zie Holland et al. 2004 (blz.29-31) en Wolfstein (2004) voor nadere informatie over de verschillende groepen stoffen.Gevaarlijke stoffen na 2004

In het Veerse Meer overschrijden geen van de prioritaire stoffen van de KRW de normen. Van de specifiek verontreinigende stoffen zijn boor en koper als probleemstof aangemerkt. Boor is een probleemstof in alle zoute Deltawateren, wat wijst op een oorzaak die niet specifiek voor het Veerse Meer geldt. (Bellert et al. 2014). Voor een overzicht van de metingen na 2007 zie deze pagina.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares