Tool Vitale AssetsSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = VI Tool Vitale Assets

Result = VI Waterveiligheid en vitale infrastructuur in Zeeland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = VI Tool Vitale Assets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = VI Tool Vitale Assets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = VI Tool Vitale Assets

Result = VI Analyseren gevolgen van een overstroming VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = VI Tool Vitale Assets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = VI Tool Vitale Assets

Result =

End Set VN link


In het onderzoek is de applicatie Vitale Assets ontwikkeld. Deze tool maakt het voor professionals eenvoudig inzichtelijk wat de directe effecten zijn van alle relevante overstromingsscenario’s en is het mogelijk cascade-effecten toe te voegen.

Met de locaties van de assets kan een analyse worden uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van assets in de beschikbare scenario’s voor overstromingen. Deze gegevens worden buiten de tool uitgerekend (in GIS) en vervolgens in de tool opgenomen. De werkwijze is uitgebreid beschreven op deze pagina. Via een filtermenu zijn vervolgens de resultaten te presenteren in een dashboard.

De methode en tool ondersteunen professionals bij het bepalen van directe en indirecte effecten op bepaalde vitale infrastructuur, maatschappelijk systemen of de impact op een gebied als geheel. De tool kan eveneens ingezet worden om met beheerdersscenario’s en mogelijke maatregelen te bespreken.

De applicatie bevat onder meer volgende data en mogelijkheden:

  • Assets van beheerders van vitale infrastructuur (zie pagina’s Vitale sectoren). Deze assets zijn grotendeels beschikbaar voor regio Zeeland, een aantal assets zijn momenteel alleen beschikbaar voor het pilotgebied.
  • Voor Dijkring 31 zijn overstromingsberekeningen opgenomen voor de belastingniveaus TP-1D, TP, TP+1D, TP+2D.
  • Breslocaties zoals bepaald in VNK2. Het is in de tool mogelijk gecombineerde scenario’s samen te stellen door meerdere breslocaties tegelijkertijd te selecteren.
  • Het is als gebruiker mogelijk aparte scenario’s / sessies op te slaan.
  • De tool kan uitgebreid worden met bijvoorbeeld beschikbare wateroverlastberekeningen en/of met gestandaardiseerde buien zoals vastgesteld in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Via de afbeeldingen in de powerpoint presentatie van het eindsymposium kunt u een impressie krijgen van de tool en de mogelijkheden. Mocht u meer informatie willen over deze tool dan kunt u contact opnemen met de onderzoeksgroep Waterveiligheid en Ruimtegebruik van de HZ University of Applied Sciences: Lector Teun Terpstra (t.terpstra@hz.nl) of onderzoekscoördinator Jean-Marie Buijs (jm.buijs@hz.nl)HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares