Achterliggende theorieën en ideeënSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Underlying theories and ideas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Underlying theories and ideas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Underlying theories and ideas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Underlying theories and ideas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Underlying theories and ideas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Underlying theories and ideas

Result =

End Set VN link

EMM foundations

EMM draws from a wide range of disciplines, including philosophy, social sciences, cognitive psychology, artificial intelligence and computer science. Ideas and theories that shaped EMM include:

EMont foundations
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares