Uitvoeren werk
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Uitvoeren werk

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Uitvoeren werk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Uitvoeren werk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Uitvoeren werk

Result = Omgaan met verstoringen VN, Uitvoeren contractmanagement VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Uitvoeren werk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Uitvoeren werk

Result =

End Set VN link


Projectbureau Zeeweringen versterkt de steenbekleding op verschillende manieren. Vaak wordt de oude bekleding door nieuwe, zwaardere blokken vervangen. Waar mogelijk worden bestaande betonblokken hergebruikt (Haringmanblokken). Door ze op hun kant terug te plaatsen, ontstaat een dikkere en sterkere steenbekleding. Ook worden dijken versterkt door breuksteen op de oude bekleding te storten. Daaroverheen wordt een laag asfalt gegoten, zodat de stenen goed vastliggen.

Het openbreken van een dijk mag uitsluitend tussen 1 april en 1 oktober. De periode daarbuiten geldt als stormseizoen. Dan is het te gevaarlijk om te werken: tijdens zwaar weer zou een dijk kunnen beschadigen.

Aannemer

De uitvoering is in handen van de aannemer. Hij zorgt ervoor dat al het materiaal en materieel op het juiste moment op de juiste plaat is. De aannemer zorgt ook voor het nemen van de juiste maatregelen ten aanzien van de veiligheid van de omgeving. De aannemer neemt ook de in het contract voorgeschreven maatregelen ter behoud en bescherming van de aanwezige flora en fauna. De uitvoering vindt plaats vanaf april tot oktober, dus buitenom het gesloten seizoen (stormseizoen).

Toezicht op het werk

Het toezicht op het werk is voor rekening van de beheerder en het projectbureau. Dit toezicht is in feite de contractbeheersing en omvat aspecten die de opdrachtgever uitvoert en die gericht zijn om zeker te stellen dat de aannemer aan de eisen uit het contract(bestek) voldoen. Daarbij moeten de risico’s voor de opdrachtgever op een acceptabel niveau blijven.

Kwaliteitsbewaking

Het primaire doel van de contractbeheersing is om efficiënt en effectief te zijn. Efficiënt wil zeggen op afstand, met zo min mogelijk inspanning en effectief is gericht op de toprisico’s van de opdrachtgever. Het uitgangspunt is de beheersing op afstand volgens de systematiek 'Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)', waarbij de aannemer de eigen kwaliteit moet borgen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares