Uitvoeren revisietoetsing en overdragenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Uitvoeren revisietoetsing en overdragen

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Uitvoeren revisietoetsing en overdragen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Uitvoeren revisietoetsing en overdragen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Uitvoeren revisietoetsing en overdragen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Uitvoeren revisietoetsing en overdragen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Uitvoeren revisietoetsing en overdragen

Result =

End Set VN linkOm verschillende redenen kan het uitgevoerde werk afwijken van het gemaakte ontwerp. Deze wijzigingen worden in de revisiedocumenten vastgelegd zodat ook later nog bekend is wat er waar is gebeurd. Deze gegevens worden ook gebruikt om de revisietoetsing uit te voeren.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares