Uitvoeren dijkversterkingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Uitvoeren dijkversterking

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Uitvoeren dijkversterking

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Uitvoeren dijkversterking

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Uitvoeren dijkversterking

Result = Omgaan met verstoringen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Uitvoeren dijkversterking

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Uitvoeren dijkversterking

Result =

End Set VN link


Het projectbureau Zeeweringen versterkt de steenbekleding op verschillende manieren. Vaak wordt de oude bekleding door nieuwe zwaardere blokken vervangen. Waar mogelijk worden bestaande betonblokken hergebruikt. Door ze op hun kant terug te plaatsen, ontstaat een dikkere en sterkere steenbekleding. Ook worden dijken versterkt door breuksteen op de oude bekleding te storten. Daaroverheen wordt een laag asfalt gegoten, zodat de stenen goed vastliggen.

Het openbreken van een dijk mag uitsluitend tussen 1 april en 1 oktober. De periode daarbuiten geldt als stormseizoen. Dan is het te gevaarlijk om te werken: tijdens zwaar weer zou een dijk kunnen beschadigen.


Conditie VN Conditie VN Conditie VN Processen (natuurlijk en menselijk) VN Systeem VN PBZ onderzoeksprogramma VN PBZ O&I VN Hydraulische randvoorwaarden Yvo VN Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek VN Opstellen ontwerpalternatieven VN Vaststellen voorkeursvariant VN Opstellen voorontwerpnota VN Vrijgavedocument VN Opstellen ontwerpnota VN Voorontwerpnota VN Ontwerpnota VN Opstellen projectplan VN Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN Projectplan VN Projectplan definitief VN Vergunningen en ontheffingen VN Aangeven aandachtspunten voor contract en uitvoering VN Ontwerpen VN Aanbesteden contract VN Opstellen bestek VN Afhandelen juridische zaken VN Uitvoeren werk VN Opstellen revisiedocumenten VN Uitvoeren revisietoetsing en overdragen VN Bestek VN Revisiedocument VN Uitvoeren contractmanagement VN Inventariseren omgeving VN Uitvoeren dijkversterking VN PBZ VNPBZ
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares