Multidisciplinair praktijkonderzoek en projectenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Transdisciplinary action research projects,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Transdisciplinary action research projects,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Transdisciplinary action research projects,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Transdisciplinary action research projects,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Transdisciplinary action research projects,

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Transdisciplinary action research projects,

Result =

End Set VN link


De focus van praktijkonderzoek en praktijkgerichte projecten ligt op inzicht krijgen en verbeteringen tot stand brengen in uitdagende situaties. Vaak zijn die situaties complexe van aard waarin oplossingen niet eenduidig zijn of voor de hand liggen. De complexiteit van die situaties vereist een transdisciplinaire benadering en een overstijging van individuele kennisdomeinen van alle betrokkenen inclusief die van de onderzoekers. Bij een transdisciplinaire samenwerking proberen de betrokkenen te werken vanuit de denk- en werkwijze van een andere dan hun eigen discipline of expertise. Zij maken gebruik van elkaars medium, techniek, kunde en kwaliteiten.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares