Traditioneel toetsenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Traditioneel toetsen golfremmende dijk Noordwaard

Result =

End Set VN linkDe groene golfremmende dijk is nog niet getoetst. In deze studie wordt deze dijk niet getoetst, maar wordt een doorkijk gegeven waar de (on)mogelijkheden en kennislacunes liggen om deze dijk te kunnen toetsen.

Toetsing volgens het VTV geschiedt eens in de vijf jaar en de eisen hierbij verschillen van de ontwerpeisen. Een ontwerp wordt meestal zodanig uitgevoerd dat de dijk in de volgende tien toetsrondes (50 jaar planperiode) goedgekeurd zal worden op alle faalmechanismen. Echter, de inzichten in het gedrag van dijken verandert voortdurend door onderzoek, zodat het voorkomt dat de toetsing aangepast wordt naar deze inzichten. Hierdoor wordt de toetsing in sommige gevallen strenger, zodat de dijk toch binnen de planperiode kan worden afgekeurd op een of meer faalmechanismen. De toetsing op faalmechanismen volgens het VTV met betrekking tot de groene golfremmende dijk dient volgens het beoordelingsschema van dijken uitgevoerd te worden. Hierbij wordt getoetst op Hoogte (HT) en Stabiliteit (ST).

De toetsing op stabiliteit betreft zeven onderdelen:

  1. Piping en heave (STPH),
  2. Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU),
  3. Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI),
  4. Microinstabiliteit (STMI),
  5. Bekleding (STBK),
  6. Voorland (STVL),
  7. Niet Waterkerende objecten (NWO).HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares