Toetsoordeel Noordwaard voldoendeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Toetsoordeel Noordwaard voldoende

Result = Toetsen Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Toetsoordeel Noordwaard voldoende

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Toetsoordeel Noordwaard voldoende

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Toetsoordeel Noordwaard voldoende

Result = Toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Toetsoordeel Noordwaard voldoende

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Toetsoordeel Noordwaard voldoende

Result =

End Set VN linkAls de uitkomst van de toetsing voldoende is hoeft de griendijk Noordwaard niet meer op een alternatieve manier getoetst te worden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares