Toetsing op veiligheidSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Toetsing op veiligheid

Result = Veiligheid en ontwerp VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Toetsing op veiligheid

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Toetsing op veiligheid

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Toetsing op veiligheid

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Toetsing op veiligheid

Result = Veiligheidsnorm VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Toetsing op veiligheid

Result = Hydraulische randvoorwaarden VN, Peildatum VN, Programma van eisen VN, Randvoorwaarden VN, Toetspeil VN

End Set VN link


Eens per vijf jaar toetsen de waterkeringbeheerders de waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Veiligheid en ontwerp
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Veiligheidsnorm
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Hydraulische randvoorwaarden, Peildatum, Randvoorwaarden, Toetspeil, Programma van eisenHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares