Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek

Result = Vrijgavedocument VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek

Result = Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Toetsen en uitvoeren aanvullend onderzoek

Result =

End Set VN link
Basalt2.jpg

Voorafgaand aan het ontwerp toetst projectbureau Zeeweringen de bestaande steenbekleding op basis van nauwkeurigere gegevens om vast te stellen welke bekledingstafels gehandhaafd kunnen worden in het nieuwe ontwerp. Daarbij worden onderstaande stappen doorlopen.

Vrijgavetoetsing

De beheerder levert een toetsing aan die wordt gecontroleerd en eventueel aangevuld op basis van informatie die is verkregen uit veldbezoek. De steenbekleding wordt vervolgens opnieuw getoetst met de meest actuele rekenmethodes en aan de relevante hydraulische randvoorwaarden. Hiermee wordt een beter inzicht verkregen over welke steenbekleding gehandhaafd kan blijven. Hierna wordt het dijkvak vrijgegeven voor het ontwerp.

Aanvullend onderzoek

In het algemeen heeft de beheerder relatief weinig informatie over de onderlagen van de bekleding en over de kreukelberm. Daarom worden op elk dijkvak grondboringen gedaan en worden het teenniveau en de kreukelberm opgemeten. Soms wordt aanvullend onderzoek gedaan, zoals een klei-onderzoek.

Geavanceerde toetsing steenbekleding

Als de vrijgavetoetsing geen uitsluitsel geeft en als de steenbekleding past in het nieuwe ontwerp, wordt op basis van aanvullende gegevens een geavanceerde toetsing uitgevoerd om de bekledingstafel definitief te maken.

Meer informatie

Voor meer informatie over toetsen en ontwerpen, zie: de documenten Handleiding toetsing en ontwerp en Geavanceerde toetsing en de pagina Handreiking dijkbekledingen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares