Toetsen dijken met ecologische conceptenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Toetsen dijken met ecologische concepten

Result = Toetsing dijken met ecologische concepten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Toetsen dijken met ecologische concepten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Toetsen dijken met ecologische concepten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Toetsen dijken met ecologische concepten

Result = Toetsen (analyseren/onderzoeken) VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Toetsen dijken met ecologische concepten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Toetsen dijken met ecologische concepten

Result =

End Set VN linkIn de Waterwet (december 2009) is vastgelegd dat alle primaire waterkeringen elke zes jaar getoetst moeten worden volgens een procedure zoals vastgelegd in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV). De overheid stelt de hydraulische randvoorwaarden (golfcondities en waterstanden) waarmee getoetst moet worden voor elke toetsronde beschikbaar.

In het VTV is de toetsmethode voor de meest gebruikelijke type waterkeringen en bekledingsmaterialen gegeven. Innovatieve waterkeringconcepten zijn niet opgenomen, omdat ze nieuw zijn en dus niet bestonden bij het uitbrengen van de VTV. Door de verplichting elke zes jaar de dijken te moeten toetsen, zijn dijkbeheerders terughoudend met het toepassen van innovatieve concepten, als daarvoor geen toetsmethode beschikbaar is. Men loopt dan namelijk het risico dat de nieuwe waterkering bij de eerstvolgende toetsronde wordt afgekeurd.

Onderstaande conceptmap toont de verschillende activiteiten en randvoorwaarden van mogelijke toetsmethoden voor een dijk met een ecologisch concept. Onderdelen van de conceptmap verwijzen naar aanvullende informatie.Referenties
De toetsing van de veiligheid van dijken met ecologische concepten VN Bepalen invloed ecologische concepten VN Kwantificeren invloed ecologische concepten VN Beoordelen cruciale eigenschappen VN Vormen toetsoordeel VN Opstellen toetsmethode VN Methodiek VTV VN Toetsen dijken met ecologische concepten VN Waterwet VN Toetsen golfremmende dijk Noordwaard VN Toetsen Noordwaard VN Toetsen dijk met griend VN Toetsing dijken met ecologische concepten VN Building with Nature VNToetsen ecologische concepten
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares