StructuurvormingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Toeslag voor structuurvorming

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Toeslag voor structuurvorming

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Toeslag voor structuurvorming

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Toeslag voor structuurvorming

Result = Ontwerpen van een kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Toeslag voor structuurvorming

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Toeslag voor structuurvorming

Result =

End Set VN linkDe gevonden minimaal vereiste dikte van de onderlaag moet worden vermeerderd met 0,01 m voor elk jaar van de planperiode om een buffer (tussenlaag) te creƫren voor de structuurvorming in de klei. Het geheel kan vervolgens worden afgedekt met de toplaag van 0,5 m dik.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares