KweeksysteemSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TBA:Kweeksysteem

Result = TBA:Aquacultuur binnendijks VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TBA:Kweeksysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TBA:Kweeksysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TBA:Kweeksysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TBA:Kweeksysteem

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TBA:Kweeksysteem

Result = TBA:Binnendijkse aquacultuur VN, TBA:Broedhuis VN, TBA:Nursery VN, TBA:Rijpad VN, TBA:Ringsloot VN, TBA:Sedimentlaag VN, TBA:Vijver VN, TBA:Water aan- en afvoer VN, TBA:Zoutwater-infiltratie VN

End Set VN link


Thesaurus 
Deelgebied in thesaurus 
TBA:Aquacultuur binnendijks
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
TBA:Binnendijkse aquacultuur, TBA:Broedhuis, TBA:Nursery, TBA:Rijpad, TBA:Ringsloot, TBA:Sedimentlaag, TBA:Vijver, TBA:Water aan- en afvoer, TBA:Zoutwater-infiltratieHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares