Gekweekte tongSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = TBA:Gekweekte tong

Result = TBA:Aquacultuur binnendijks VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = TBA:Gekweekte tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = TBA:Gekweekte tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = TBA:Gekweekte tong

Result = TBA:Ouderdier VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = TBA:Gekweekte tong

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = TBA:Gekweekte tong

Result = TBA:Pellet van zagers VN, TBA:Pootvis VN

End Set VN link


Thesaurus 
Deelgebied in thesaurus 
TBA:Aquacultuur binnendijks
Alternatieve naam 
Breder concept 
TBA:Ouderdier
Smaller concept 
TBA:Tong in mengteelt
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
TBA:Pellet van zagers, TBA:PootvisHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares