Samenstelling van substraat voor oesterriffenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Substraat oesterrif

Result = Sedimentatieprocessen en habitat van oesters VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Substraat oesterrif

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Substraat oesterrif

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Substraat oesterrif

Result = Habitatvoorwaarden oesters VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Substraat oesterrif

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Substraat oesterrif

Result =

End Set VN link

Voor succesvolle ontwikkeling van oesterriffen is zowel een zachte ondergrond nodig als driedimensionaal, hard materiaal (substraat), zoals schelpgruis of mosselbedden (Smaal et al., 2008; Troost, 2009; Troost, 2010).

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares