Soortenbeschermingstoets makenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Soortenbeschermingstoets maken

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Soortenbeschermingstoets maken

Result = Soortenbeschermingstoets VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Soortenbeschermingstoets maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Soortenbeschermingstoets maken

Result = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Soortenbeschermingstoets maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Soortenbeschermingstoets maken

Result =

End Set VN linkDe soortenbeschermingstoets toetst de voorgenomen werken aan de Flora- en faunawet. De toets bepaalt of er verboden handelingen gaan plaatsvinden ten aanzien van beschermde soorten en of er mitigerende maatregelen nodig zijn of dat er ontheffing moet worden aangevraagd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares