Soft Systems MethodologieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Soft Systems Methodology

Result = Expertise Management VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Soft Systems Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Soft Systems Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Soft Systems Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Soft Systems Methodology

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Soft Systems Methodology

Result =

End Set VN link


De Soft Systems Methodologie (SSM) biedt een raamwerk voor actiegericht praktijkonderzoek in een lerende organisatie. SSM is gebaseerd op de systeemtheorie. Werken vanuit SSM wordt ook daarom ook wel ‘systeembenadering’ genoemd: je gaat gezamenlijk verbeteringen aanbrengen in situaties waarin veel verschillende stakeholders betrokken zijn. Met behulp van SSM gaat de onderzoeker of een ‘onderzoekende medewerker’ samen mét de betrokkenen uit de casus naar verbeteringen zoeken, in plaats van dat vóór hen te doen. De onderzoeker brengt de casus in zijn geheel in kaart, inclusief datgene wat de betrokkenen denken, voelen en wensen. Het resultaat daarvan is dat betrokkenen zich gehoord voelen en dat zijzelf en de onderzoeker scherper in beeld krijgen waar mogelijkheden en verbeteringen liggen. Dit om optimaal en op een duurzame wijze samen te werken, zowel in de huidige als in andere, soortgelijke situaties.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares