Sediment- of zandbalansSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Sedimentbalans

Result = Menselijk- en ecosysteem VN, Sedimentatieprocessen en habitat van oesters VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Sedimentbalans

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Sedimentbalans

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Sedimentbalans

Result = Belangrijkste condities hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Sedimentbalans

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Sedimentbalans

Result =

End Set VN link


De verandering van de hoeveelheid sediment in een gebied. Als ergens meer zand wegspoelt dan wordt afgezet, is er sprake van een negatieve zandbalans.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares