ScheidingsdijkSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Scheidingsdijk

Result = Beheer en onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Scheidingsdijk

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Scheidingsdijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Scheidingsdijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Scheidingsdijk

Result = Dijkringgebied VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Scheidingsdijk

Result = Dijkringgebiedscheiding VN

End Set VN link


Primaire waterkering, die niet bestemd is tot directe kering van het buitenwater en niet langs oppervlakte water is gelegen, maar deel uitmaakt van een dijkringgebied als gemeenschappelijke scheiding tussen twee aangrenzende dijkringgebieden.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Beheer en onderhoud
Alternatieve naam 
Dijkringgebiedscheiding
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Dijkringgebied
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Dijkringgebiedscheiding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares