SchaardijkSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Schaardijk

Result = Rivier-meer-kust VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Schaardijk

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Schaardijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Schaardijk

Result = Waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Schaardijk

Result = Rivierengebied VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Schaardijk

Result =

End Set VN link


Rivierdijk die onmiddellijk aan het zomerbed grenst.

Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Rivier-meer-kust
Alternatieve naam 
Breder concept 
Waterkering
Smaller concept 
Onderdeel van 
Rivierengebied
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 

Zie ook


Schaardijk.png

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares