Rijk plaatjeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Rich picture

Result = Bedrijf-project-scholing VN, Body of Knowledge and Skills VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Rich picture

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Rich picture

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Rich picture

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Rich picture

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Rich picture

Result = Communicatie VN, SSM VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Body of Knowledge and Skills, Bedrijf-project-scholing
Alternatieve naam 
Breder concept 
Smaller concept 
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Communicatie, SSM
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares