RevisiedocumentSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Revisiedocument

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Revisiedocument

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Revisiedocument

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Revisiedocument

Result = Uitvoeren contractmanagement VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Revisiedocument

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Revisiedocument

Result =

End Set VN linkHet revisiedocument is het document waarin het revisiewerk (o.a. het maken van revisietekeningen, aanpassen van nota's) is vastgelegd. Het vormt de basis voor de toetsing door het waterschap en de definitieve overdracht van de Projectmanager aan de beheerder.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares