Randvoorwaarden ontwerpSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Randvoorwaarden ontwerp kleidijk

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Randvoorwaarden ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Randvoorwaarden ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Randvoorwaarden ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Randvoorwaarden ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Randvoorwaarden ontwerp kleidijk

Result =

End Set VN link
Omdat de spreadsheet voor het ontwerp van een kleidijk niet op de volgende aspecten toetst, dienen eerst te worden vastgesteld:

  • buitenwaartse stabiliteit;
  • stabiliteit voorland;
  • zettingsvloeiing van het voorland.

Stabiliteit buitenwaarts zie: VTV (katern 5)

Om hier (volgens de eenvoudige methode) aan te voldoen dient:

  • de teen van de kleidijk minimaal 50 m van de schorrand te blijven;
  • het talud van de kleidijk gelijk aan 1:3 of flauwer te zijn;
  • het voorland op minimaal NAP te liggen;
  • het pakket zonder veen en/of humeuze klei direct onder de kleidijk minimaal 10 m dik te zijn.

Stabiliteit voorland of zettingsvloeiing zie: VTV (katern 9):

Als de geuldiepte ten opzichte van het voorland meer dan 9 m bedraagt, dan moet deze toets worden uitgevoerd met het nieuwe profiel:

  • Informeer bij de beheerder of de gekozen locatie zettingsvloeiingsgevoelig is. Is dit het geval dan dient de teen van de kleidijk minimaal 20 x de geuldiepte + 50 m (marge) van de schorrand te blijven;
  • Is er geen gevaar voor zettingsvloeiing dan dient de teen van de kleidijk minimaal 6 x de geuldiepte + 50 m (marge) van de schorrand te blijven.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares