Randvoorwaarden aanlegSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Randvoorwaarden aanleg kleidijk

Result = Natuurwaardenverhogende kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Randvoorwaarden aanleg kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Randvoorwaarden aanleg kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Randvoorwaarden aanleg kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Randvoorwaarden aanleg kleidijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Randvoorwaarden aanleg kleidijk

Result =

End Set VN link
Voor de aanleg van een kleidijk gelden de onderstaande randvoorwaarden:

  • Het voorland is de komende 50 jaar stabiel;
  • Het voorland ligt minimaal op GHW - 0,5 m;
  • De significante golfhoogte Hs, gemeten aan de teen van de dijk, moet tijdens ontwerpomstandigheden lager zijn dan 2 m. Als deze golfhoogte het gevolg is van demping door een hooggelegen voorland, moet de grootte en de hoogteligging van dit voorland tijdens ontwerpomstandigheden zijn gegarandeerd tot de voor de benodigde golfdemping vereiste omvang;
  • In verband met de verwerking van de klei is toepassing slechts mogelijk vanaf een hoogte van gemiddeld hoogwater (GHW) –0,5 m. Dit kan dus tot 1 m lager dan vereist is voor een goede grasmat;
  • Jaarlijkse monitoring en regelmatig onderhoud (mogelijk kleisuppletie) zijn verplicht.

De stabiliteit van de schorren van de Oosterschelde en de Westerschelde staat beschreven in het document Kleidijken en groene dijken in de Westerschelde.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares