Projectplan definitiefSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Projectplan definitief

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Projectplan definitief

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Projectplan definitief

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Projectplan definitief

Result = Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Projectplan definitief

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Projectplan definitief

Result =

End Set VN linkIn het definitieve projectplan worden de veranderingen verwerkt die uit de inspraakprocedure naar voren zijn gekomen. De definitieve versie van het projectplan heeft verder dezelfde opzet als de versie van het projectplan die ter inzage is gelegd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares