ProjectplanSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Projectplan

Result = Bedrijf-project-scholing VN, PBZ VN, PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Projectplan

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Projectplan

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Projectplan

Result = Plan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Projectplan

Result = Dijkverbeteringstraject VN, Normaal onderhoud VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Projectplan

Result = Definitief ontwerp VN, Projectbureau Zeeweringen VN, Projectevaluatie VN

End Set VN link


Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
PBZ vergunningen en ontheffingen, PBZ, Bedrijf-project-scholing
Alternatieve naam 
Breder concept 
Plan
Smaller concept 
Onderdeel van 
Normaal onderhoud, Dijkverbeteringstraject
Bestaat uit 
Bestek, Communicatie, Erratum, Handleiding, Kwaliteitsborging, Oplegnotitie, Planning, Projectbeschrijving, Protocol, Vergunningaanvraag
Gerelateerd concept 
Definitief ontwerp, Projectbureau Zeeweringen, Projectevaluatie
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares