Programma van eisen oesterriffen OosterscheldeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde

Result = Oesterriffen als interventie in de Oosterschelde Oosterschelde VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde

Result = Programma van eisen BwN VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Programma van eisen oesterriffen Oosterschelde

Result =

End Set VN link

De oestersoort Crassostrea gigas een invasieve soort in de Oosterschelde en is in staat om de structuur en ecosysteemfuncties van de delta te beïnvloeden. De aanwezigheid van deze oester heeft impact op abiotische factoren, zoals de beschikbaarheid van licht, voedingsstoffen, warmteuitwisseling, habitatcomplexiteit, fysiek transport van materialen, en op biodiversiteit inclusief de verspreiding, dichtheid en biomassa van andere soorten (Grosholz, 2002).

Wijsman et al. (2008) combineerden de habitatvoorwaarden van Crassostrea gigas, betreffende saliniteit, temperatuur, droogvalduur, stroomsnelheid etc. met de geomorfologie van de Oosterschelde. Dit resulteerde in een kaart van het gebied die de habitatgeschiktheid aangeeft voor de Japanse oester. Deze kaart moet bekeken worden in combinatie met de factoren die de groei van C. gigas limiteren. Door de informatie van de twee kaarten te combineren concludeerden Wijsman et al. (2008) dat de droogvalduur de belangrijkste factor is die de groei en de verspreiding van C. gigas in de Oosterschelde beperkt. Resultaten van dieptemetingen, zoals weergegeven in figuur 1, bevestigen deze conclusies.

Figuur 1: Suitable areas for the use of oyster reefs in erosion control in the Eastern Scheldt (Salvador de Paiva et al., 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares