Programma van eisenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Programma van eisen BwN

Result = Building with Nature-interventies VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Programma van eisen BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Programma van eisen BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Programma van eisen BwN

Result = Interveniëren VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Programma van eisen BwN

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Programma van eisen BwN

Result =

End Set VN link


Zie de de pagina over het Programma van eisen voor oesterriffen in de Oosterschelde voor een voorbeeld.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares