Primaire waterkeringSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Primaire waterkering

Result = Dijken-duinen-kunstwerken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:inScheme, Property VN name = Skos:inScheme

Model link = Primaire waterkering

Result = Waterveiligheid VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Dct:subject, Property VN name = Dct:subject

Model link = Primaire waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:broader, Property VN name = Skosem:broader

Model link = Primaire waterkering

Result = Waterkering VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skosem:partOf, Property VN name = Skosem:partOf

Model link = Primaire waterkering

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Skos:related, Property VN name = Skos:related

Model link = Primaire waterkering

Result = Buitenwater VN, Secundaire waterkering VN

End Set VN link


Twee definities:

  1. Waterkering rond dijkringgebieden die aan buitenwater grenzen (zee, grote rivieren, grote meren en delta wateren).
  2. Waterkering, zoals aangegeven op Bijlage I bij de Wet op de waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel vóór een dijkringgebied is gelegen.
Thesaurus 
Waterveiligheid
Deelgebied in thesaurus 
Dijken-duinen-kunstwerken
Alternatieve naam 
Breder concept 
Waterkering
Smaller concept 
Meerdijk, Zeedijk
Onderdeel van 
Bestaat uit 
Gerelateerd concept 
Buitenwater, Secundaire waterkering

Primaire waterkering.jpg

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares