Passende beoordeling makenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Passende beoordeling maken

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Passende beoordeling maken

Result = Passende beoordeling VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Passende beoordeling maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Passende beoordeling maken

Result = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Passende beoordeling maken

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Passende beoordeling maken

Result =

End Set VN linkDe passende beoordeling wordt ook wel habitattoets genoemd en moet gebaseerd zijn op onderzoek en de best beschikbare wetenschappelijke gegevens. De passende beoordeling onderzoekt de mogelijke effecten van de te beoordelen activiteiten of plannen op de natuur. Wanneer negatieve effecten op de natuurwaarden niet uitgesloten kunnen worden of onzeker zijn, moet er een passende beoordeling uitgevoerd worden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares