Grondwatersysteem


Context VN set links: model = PP Grondwatersysteem


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PP Grondwatersysteem

Result =

End Set VN link


Het grondwatersysteem ter plaatse bestaat uit een lokale zoetwaterbel die de boeren gebruiken om in droge perioden hun land te voorzien van extra zoet water.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares