Doel ontpoldering Perkpolder


Context VN set links: model = PP Doel ontpoldering Perkpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PP Doel ontpoldering Perkpolder

Result =

End Set VN link


Het nieuwe buitendijkse natuurgebied komt primair voort uit de natuurherstelverplichtingen rond de Westerschelde en het Schelde-estuarium. 40 ha van het nieuwe natuurgebied is natuurcompensatie voor de tweede verdieping; de aanvullende 35 ha maakt onderdeel uit van het Natuurpakket Westerschelde volgens de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares