Doel ontpoldering en gebiedsontwikkeling


Context VN set links: model = PP Doel ontpoldering Perkpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PP Doel ontpoldering Perkpolder

Result =

End Set VN link


Het nieuwe buitendijkse natuurgebied komt primair voort uit de natuurherstelverplichtingen rond de Westerschelde en het Schelde-estuarium. Veertig hectare van het nieuwe natuurgebied is natuurcompensatie voor de tweede verdieping; de aanvullende 35 ha maakt onderdeel uit van het Natuurpakket Westerschelde volgens de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. De gebiedsontwikkeling heeft tot doel dit deel van de gemeente Hulst sociaal en economisch nieuw leven in te blazen, na het opheffen van de veerdienst Kruiningen- Perkpolder.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares