Doel gebiedsontwikkeling Perkpolder


Context VN set links: model = PP Doel gebiedsontwikkeling Perkpolder


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PP Doel gebiedsontwikkeling Perkpolder

Result =

End Set VN link


De gebiedsontwikkeling heeft tot doel dit deel van de gemeente Hulst sociaal en economisch nieuw leven in te blazen, na het opheffen van de veerdienst Kruiningen- Perkpolder.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares