Aanleg kwelvoorziening


Context VN set links: model = PP Aanleg kwelvoorziening


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = PP Aanleg kwelvoorziening

Result =

End Set VN linkFiguur 1: De kwelvoorziening die is aangelegd op de rand van de polder tegen de nieuwe dijk van het ontpolderde gebied.

Om het omliggende landbouwgebied te beschermen tegen de eventuele zoute kwel vanuit het nieuwe intergetijdegebied heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met Deltares een kwelvoorziening aangebracht. De kwelvoorziening bestaat uit 61 verticale kwelbuizen die tot 17 meter diep de grond in zijn geboord. Deze voeren het extra kwelwater af dat als gevolg van het nieuwe getijdegebied onder de dijk doorstroomt. Horizontale buizen koppelen vervolgens de kwelbuizen, die op hun beurt uitkomen in zogenaamde regelputten. In deze putten kan het peil worden verhoogd of verlaagd; op die manier regelt Deltares de werking van de kwelvoorziening.

Het systeem is op maat voor dit gebied ontworpen. Een zeer uitgebreid meetnet meet telemetrisch stijghoogtes en zoutgehaltes. De uitkomsten van die metingen bepalen hoe de kwelvoorziening wordt afgesteld.

Video

Een uitleg van de kwelvoorziening wordt gegeven in deze video.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares