PBZ onderzoeksprogrammaSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoeksprogramma

Result = PBZ O&I VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoeksprogramma

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoeksprogramma

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoeksprogramma

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoeksprogramma

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoeksprogramma

Result =

End Set VN linkHet Projectbureau Zeeweringen voert onderzoek uit naar innovatieve materialen voor dijkversterking en innovatieve technieken voor bijvoorbeeld de inspectie van bestaande bekledingen.

Meten is weten

De techniek staat nooit stil. Daarom heeft projectbureau Zeeweringen veel geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Het projectbureau heeft op allerlei manieren bestaande en nieuwe dijkbekledingen getest. Bijvoorbeeld door:

  • grootschalige en kleinschalige proeven uit te voeren op de dijk;
  • proeven uit te voeren in bijvoorbeeld een golfgoot;
  • bureaustudies uit te laten voeren;
  • nauwkeuriger de gegevens van de bekleding op dijk te meten met bijvoorbeeld radarmetingen.

Onderzoek loont

Het kost geld om onderzoek uit te voeren maar vaak levert onderzoek ook geld op. Nieuwe methoden kunnen bijvoorbeeld uitwijzen dat een stuk steenbekleding niet vervangen hoeft te worden. En nieuwe materialen kunnen goedkoper zijn.

Met de tijd mee

Bij de verbetering van de dijken was er ruimte voor innovatieve materialen en technieken. Deze kunnen beter zijn voor het milieu, minder kosten of technische voordelen bieden. Op deze manier is ervaring opgedaan met de nieuwste technologische ontwikkelingen en kon het werk nóg beter uitgevoerd worden. Bij innovaties kun je zowel denken aan nieuwe dijkbekledingen, maar ook aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ecologie.

Partners

Het projectbureau heeft het onderzoek uitgevoerd samen met verschillende ingenieurs- en onderzoeksbureaus en met de aannemers die de dijkverbeteringen hebben uitgevoerd.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares