Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken (stabiliteit en golfoverslag)Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vergelijkend onderzoek zetsteen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vergelijkend onderzoek zetsteen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vergelijkend onderzoek zetsteen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vergelijkend onderzoek zetsteen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vergelijkend onderzoek zetsteen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vergelijkend onderzoek zetsteen

Result =

End Set VN link
Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken

In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is door Deltares voor Rijkswaterstaat, drie noordelijke waterschappen (in Project Overstijgende Verkenning van HWBP: POV-Waddenzeedijken) en enkele marktpartijen onderzocht of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen.

Doordat de thans leverbare typen zetstenen verschillen in vorm, hebben ze ieder specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld extra stabiel of remmen de golfoploop goed. Dit onderzoek is uitgevoerd omdat er nog te weinig kennis was over hun unieke eigenschappen om de stenen optimaal te benutten en te vergelijken.


Het onderzoek richtte zich op twee eigenschappen van zetstenen: de stabiliteit bij hoge golven en de golfoploopremming (reductie golfoverslag). Deltares heeft deze kenmerken met behulp van proeven in de Scheldegoot en de Deltagoot onderzocht. De zetstenen zijn hiervoor op schaal getest.

De resultaten van het onderzoek naar de stabiliteit zijn verwerkt in Steentoets.

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares