Vereenvoudigde formulesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vereenvoudigde formules

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vereenvoudigde formules

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vereenvoudigde formules

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vereenvoudigde formules

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vereenvoudigde formules

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie vereenvoudigde formules

Result =

End Set VN link
Vanwege het enorme scala aan soorten steenzettingen en dijkgeometriƫn, in combinatie met de diverse aspecten van de golfbelasting, is Steentoets in de loop der jaren een steeds gecompliceerder rekenmodel geworden. Hoewel dit voor de gebruiker geen extra werk oplevert, wordt de complexiteit toch als een nadeel ervaren. De resultaten blijken soms moeilijk te begrijpen te zijn, hoewel een nadere analyse ervan vrijwel altijd tot de conclusie heeft geleid dat de resultaten juist zijn. Daarnaast wordt er overwogen om de deterministische toetsing te verruilen voor een probabilistische toetsing, gericht op het berekenen van de overstromingskans. Het huidige model is te complex om in een probabilistische rekenomgeving te kunnen gebruiken. Dat heeft geleid tot de wens om eenvoudige formules af te leiden die ongeveer hetzelfde resultaat geven als Steentoets. Het onderhavige rapport beschrijft de methode waarop deze vereenvoudigde formules zijn afgeleid, en geeft een waardeoordeel over de resulterende formules.
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares