Veiligheidsfactoren steenzettingenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie veiligheidsfactoren steenzettingen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie veiligheidsfactoren steenzettingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie veiligheidsfactoren steenzettingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie veiligheidsfactoren steenzettingen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie veiligheidsfactoren steenzettingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie veiligheidsfactoren steenzettingen

Result =

End Set VN link

Volgens de rekenregels uit 2005 werd een bepaald veiligheidsniveau gehaald, wat, omdat de onderliggende modellen onvolkomen waren, naar verwachting niet voor alle bekledingen hetzelfde was. Dit veiligheidsniveau is indertijd vastgesteld door de deels theoretische, deels empirische rekenmodellen te ijken op de toen beschikbare proefresultaten en van een veiligheidsmarge te voorzien. Het aanbrengen van een veiligheidsmarge is veelal niet expliciet gebeurd door partiële veiligheidsfactoren toe te passen, maar door veilige aannamen te doen voor model- of fitfactoren. Nu een hoop nieuwe kennis beschikbaar is, moet deze ijking opnieuw, volgens de nieuwe inzichten, worden uitgevoerd. Inmiddels is de ontwikkelde kennis betreffende een groot aantal deelaspecten, zoals de belasting, de langeduursterkte, en de sterkte van specifieke bekledingstypen, samengebracht in een nieuwe versie van het rekenmodel voor de toetsing en het ontwerp Steentoets.


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares