Validatie van steentoetsSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie validatie van steentoets

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie validatie van steentoets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie validatie van steentoets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie validatie van steentoets

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie validatie van steentoets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie validatie van steentoets

Result =

End Set VN linkIn de rekenregels van 2005 wordt ook een bepaald veiligheidsniveau gehaald, wat, omdat de onderliggende modellen onvolkomen zijn, naar verwachting niet voor alle bekledingen hetzelfde zal zijn. Dit veiligheidsniveau is indertijd vastgesteld door de deels theoretische, deels empirische rekenmodellen te ijken op de toen beschikbare proefresultaten en van een veiligheidsmarge te voorzien. Het aanbrengen van een veiligheidsmarge is veelal niet expliciet gebeurd door partiƫle veiligheidsfactoren toe te passen, maar door veilige aannamen te doen voor model- of fitfactoren. Nu een hoop nieuwe kennis beschikbaar is, moet deze ijking opnieuw, volgens de nieuwe inzichten, worden uitgevoerd. Inmiddels is/wordt de ontwikkelde kennis betreffende een groot aantal deelaspecten, zoals de belasting, de langeduursterkte, en de sterkte van specifieke bekledingstypen, samengebracht in een nieuw rekenmodel voor de toetsing en het ontwerp.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares