TR innovatie bekledingen (standaard proevenserie)Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie tr innovatie bekledingen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie tr innovatie bekledingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie tr innovatie bekledingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie tr innovatie bekledingen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie tr innovatie bekledingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie tr innovatie bekledingen

Result =

End Set VN link
Criteria bekledingen

Uit de markt komen soms idee├źn naar voren voor nieuwe typen dijkbekledingen. Als een dergelijke bekleding wezenlijk nieuw is, een niet gebruikelijke materiaalsamenstelling kent en/of ongebruikelijke constructie-eigenschappen vertoont, dan is die bekleding niet met de gebruikelijke voorschriften en Technische Rapporten te ontwerpen en te toetsen. De introductie van wezenlijk nieuwe typen bekledingen werd belemmerd door het ontbreken van het overzicht van de eisen die aan zo een nieuwe bekleding zouden moeten worden gesteld. Een beheerder zal op zijn minst moeten eisen dat de nieuwe bekleding afdoende kan worden beoordeeld, zodat de beheerder zijn waterkering kan toetsen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares