PBZ onderzoek en innovatie stabiliteit basalt

PBZ onderzoek en innovatie stabiliteit basalt
PBZ Onderzoek en Innovatie PBZ onderzoek en innovatie
Onderzoektype Bijzondere steenzettingen en aspecten

Activity IORGolfklap
Golfneerloop

Tijdens modelonderzoek in de Deltagoot uitgevoerd naar de stabiliteit van steenzettingen op twee havendammen (Urk en Ketelhaven) ging de primaire belangstelling uit naar de stabiliteit van betonzuilen en granietblokken op de kruin en het binnentalud. Het buitentalud was voor het belangrijkste deel bekleed met relatief zware basalt omdat dit deel van de constructie stabiel moest blijven tijdens alle proeven. Reeds bij een relatief lage golfbelasting bleek de basalt echter toch schade te geven. Dit opmerkelijke resultaat heeft ertoe geleid dat de ervaringen in de Deltagoot m.b.t. basalt zijn samengevat (Klein Breteler 2002b). Daarnaast zijn er twee basaltbekledingen in Zeeland bezweken (Provoost, 2002).

In het verleden zijn 3 proevenseries uitgevoerd op basalt:

  • Proeven uit 1984: basalt van 30 cm dikte op puin met een talud van 1:3,5 (Provo-onderzoek, Burgers 1985)
  • Proeven uit 2002 (Klein Breteler 2002a):
    • basalt van 20 cm dikte op steenslag met een talud van 1: 2,85
    • basalt van 20 cm dikte op steenslag met een talud van 1: 3,0

Tijdens deze drie Deltagootonderzoeken is vastgesteld dat de stabiliteit van basalt verrassend laag is. De meetresultaten blijken aan te sluiten op de resultaten van het Deltagootonderzoek uit 1997 en 1998. Toen is het onderzoek met name geconcentreerd geweest op relatief open bekledingen, zoals deze basaltbekledingen. Het lijkt erop dat de lage bezwijkgolfhoogte verklaard kan worden uit het feit dat golfklappen op dit type open steenzettingen erg grote stijghoogteverschillen veroorzaken, terwijl de klemming niet bijzonder hoog is. Het onderzoek naar de stabiliteit van basalt is uitgevoerd omdat dit type bekleding in Nederland veel voorkomt.


De View-Navigation (VN) pagina's.


De links naar andere pagina's.

Produceert
Consumeeert
Onderdeel van PBZ onderzoek en innovatie
Instantie van
Betreft
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares