Reststerkte



Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie reststerkte

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie reststerkte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie reststerkte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie reststerkte

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie reststerkte

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie reststerkte

Result =

End Set VN link







Schade tbv reststerkte proeven

De reststerkte van een steenzetting is het vermogen om na initiële schade (meestal een blok of zuil eruit) nog enige tijd weerstand te bieden tegen de golfbelasting. Redenerend vanuit de primaire functie van een steenzetting, namelijk het beschermen van het zandlichaam, gaat het om de tijd totdat de kern van de dijk bloot komt te liggen (zandkern). Reststerkte wordt dus uitgedrukt in uren. In het huidige kader gaat het om de reststerkte van de bekleding, en niet om de reststerkte van een kleikern of zandlichaam (kern van de dijk). Dit betekent dat we ons concentreren op het eerste stadium van het bezwijken van de dijk, zoals aangegeven in onderstaande figuur. In het tweede plaatje in onderstaande figuur is er reeds sprake van zandverlies en faalt de bekleding (de reststerkte van de bekleding is opgebruikt; schiet tekort).

Het kunnen kwantificeren van de reststerkte is belangrijk om de volgende redenen:

  • de invloed van klemming kan pas meetellen als de consequenties gekwantificeerd kunnen worden van een enkel slecht geklemd blok op een dijk. Een slecht geklemd blok, dat wellicht onvermijdelijk is op een dijk, zal tijdens de maatgevende omstandigheden uit de zetting kunnen worden gelicht, waarna de schade aan de bekleding tijdens de storm nog wat zal groeien. Pas als dit niet leidt tot een dijkdoorbraak, zal het acceptabel zijn om klemming in rekening te brengen.
  • Voor het project ‘Veiligheid van Nederland in kaart’ (VNK) is de kwantificering van de reststerkte van de bekleding noodzakelijk om de overstromingskans als gevolg van initiële schade aan een steenzetting te kunnen kwantificeren. Er is een toenemende druk om ook dit aspect realistisch te kwantificeren.
  • De reststerkte kan zodanig groot zijn dat het kan leiden tot de conclusie dat een bepaalde renovatie van een te lichte steenzetting niet nodig is.

Naast de reststerkte van de bekleding is de reststerkte van de onderliggende klei- en zandlagen van belang.

Van schade tot doorbraak




Referenties



HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares