Overlaging met zuilenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie overlaging met zuilen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie overlaging met zuilen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie overlaging met zuilen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie overlaging met zuilen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie overlaging met zuilen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie overlaging met zuilen

Result =

End Set VN linkModelopstelling

Bij het renoveren van steenzettingen in de tijzone komt het in Zeeland voor dat onder een oude steenzetting een erg zachte ondergrond van klei zit. Voor aannemers is het lastig om hierop een nieuwe steenzetting te plaatsen, en dat komt terug in de prijs. Daarom overweegt Projectbureau Zeeweringen van Rijkswaterstaat Zeeland om op dergelijke locaties de oude steenzetting te laten zitten, en daarop een nieuwe steenzetting te laten plaatsen (min of meer gelijk aan een overlaging met breuksteen). Voordelen in tijd en kosten kunnen bereikt worden doordat de oude steenzetting niet verwijderd hoeft te worden en ook geen grondverbetering nodig is omdat de oude steenzetting als fundering fungeert. De oude steenzetting kan de stabiliteit van de nieuwe steenzetting beïnvloeden doordat hij de leklengte van de steenzetting vergroot. Om dit te verifiëren is in de Deltagoot op schaal 1:2 een Basaltonzetting op filter aangelegd op een basaltzetting op filter. Deze constructie is tot bezwijken toe belast. Met drukopnemers in de twee granulaire lagen is daarbij de invloed van de oude steenzetting gemeten.

De invloed van de onderste zetting op de stabiliteit van een overlaging is significant. Door de filterlaag onder de oude toplaag wordt een flink deel van het debiet aangevoerd wat door de bovenste toplaag de zetting verlaat. Hierdoor is er een groter stijghoogteverschil over de bovenste toplaag en spoelde het inwasmateriaal op grote schaal uit. De toplaag bezweek bij een aanzienlijk lagere belasting dan wanneer er geen onderliggende basaltzetting was geweest.
ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares