Normen zetsteenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie normen zetsteen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie normen zetsteen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie normen zetsteen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie normen zetsteen

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie normen zetsteen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie normen zetsteen

Result =

End Set VN linkTen behoeve van de productie van betonzuilen zijn er twee normen in Nederland van toepassing: NEN 7024 (Zetsteen van beton) en Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9080 (Zetsteen van beton).

Deze normen zijn op details verouderd en zijn bovendien niet geschikt voor innovatieve steenzettingen. Om te voorkomen dat innovaties door deze normen worden tegengehouden, zijn deze normen aangepast.

De normen zijn op een hoger abstractieniveau gebracht, gericht op functionele eisen met daaronder de meer specifieke normen die gericht zijn op bv betonnen elementen (zie figuur 1). Het tweede niveau biedt ruimte aan innovatie steenzettingen die afwijken van de standaard betonzuil. De interlockblokken zijn hiervan een voorbeeld.

Figuur 1, structuur van NEN en BRL voor steenzettingen

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

  • het repareren van de huidige norm mbv een wijzigingsblad
  • het opstellen van de nieuwe normen conform de nieuwe structuur voor de bestaande betonzuilen
  • toevoegen van nieuwe onderdelen voor innovatie zetsteenbekledingen, zoals interlockblokkenHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares