Lange golfperiodesSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange golfperiodes

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange golfperiodes

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange golfperiodes

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange golfperiodes

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange golfperiodes

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange golfperiodes

Result =

End Set VN link
Golf Scheldegoot

Het steenzettingenonderzoek is vooral gericht geweest op de stabiliteit tijdens een golfaanval met relatief steile golven, namelijk 0,02 < Hs/L0p < 0,05. Een dergelijke golfaanval op de meest gebruikelijke taludhellingen in Nederland levert een brekerparameter op van 1 < ΞΎ0p < 2,5. Er zijn echter vele locaties langs de Nederlandse kust waar onder maatgevende condities de golven veel minder steil zijn. De brekerparameter van de golven kan waarden aannemen tot ongeveer 5 met uitschieters tot 7. Dit speelt vooral langs de Waddenzeekust van Friesland en Groningen.

ReferentiesHZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares