Lange duur/stagnant peilSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange duur of stagnant peil

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange duur of stagnant peil

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange duur of stagnant peil

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange duur of stagnant peil

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange duur of stagnant peil

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie lange duur of stagnant peil

Result =

End Set VN link
Lange duur, stagnant peil

De stabiliteit van steenzettingen zou beïnvloed kunnen worden door de duur van de hydraulische belasting, zolang deze belasting langdurig op het zelfde stukje steenzetting blijft aangrijpen. Aanwijzingen daartoe volgen uit een oud Deltagootonderzoek (Burger 1985). Toen zijn twee proeven uitgevoerd op een basaltbekleding met een talud van 1:3,5 en is gedurende 29 uur doorgegolfd. Bij dit onderzoek is na 8,5 uur en 29 uur begin van schade opgetreden bij respectievelijke golfhoogten van 1,85 en 1,60 m. Een golfhoogte bij een korteduurproef waarbij schade is opgetreden is in genoemd onderzoek niet voorgekomen. Op basis van de resultaten uit dat onderzoek lijkt een belasting van 8,5 uur al schade te geven bij een orde 25% lagere golfhoogte dan bij een kortdurende proef (ca. 2 uur). Voor een belastingduur van 29 uur zou dit zelfs 35% kunnen zijn.

Voor het meewegen van een variërende golfhoogte gedurende de belastingperiode kunnen verschillende methoden gebruikt worden:

  • de energiemethode
  • de drempelwaardemethode

Op basis van ervaring met steenzettingen is in 2012 geconcludeerd dat de voorkeur uitgaat naar de drempelwaardemethode. De drempelwaardemethode is reeds voorgesteld door Ep van Hijum. Voor het gebruik van de drempelwaardemethode is het voldoende om simpelweg het aantal golven (NH>drempel) boven een specifiek gekozen drempelwaarde van de golfhoogte (Hdrempel) te tellen, want volgens de hypothese dragen alleen die bij aan het instabiel worden van de steenzetting. De methode stelt dat er een drempelwaarde van de golfhoogte (Hdrempel) kan worden vastgesteld afhankelijk van het type en de eigenschappen van de steenzetting en dat er vervolgens schade ontstaat als er een bepaald aantal golven (NH>drempel) met H > Hdrempel op de steenzetting zijn gekomen. In de hypothese is opgesloten dat alle golven onder de drempelwaarde niet bijdragen aan de degeneratie van de steenzetting en dus ook niet bijdragen aan het moment waarop er schade ontstaat. Elke golf boven de drempelwaarde draagt evenveel bij aan de degeneratie. Om de drempelwaarde vast te stellen, is een heranalyse uitgevoerd van de proeven met een langeduurbelasting van Klein Breteler e.a. (2005).

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares