Inklemming vs VGDSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming vs VGD

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming vs VGD

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming vs VGD

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming vs VGD

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming vs VGD

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie inklemming vs VGD

Result =

End Set VN link

VGD-metingen aanzet Oesterdam

Vanaf 2010 is onderzoek uitgevoerd naar een meetmethode om snel inzicht te krijgen in de mate van klemming in steenzettingen (zie pagina inklemming). De mate waarin de stenen in een steenzetting geklemd liggen, is belangrijk voor de stabiliteit van een steenzetting onder golfaanval. Het onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een objectieve meetmethode voor het vaststellen van de mate van klemming. In het verleden is de mate van klemming vastgesteld door middel van trekproeven, waarbij de kracht gemeten wordt die nodig is om een steen een paar centimeter omhoog te trekken uit de steenzetting. Deze methode is echter erg bewerkelijk.

Als alternatief op trekproeven is onderzocht of de klemming bepaald kan worden aan de hand van een valgewichtdeflectiemeting (VGD-meting). Dit is een standaard meettechniek die toegepast wordt in de wegenbouw. VGD-metingen worden op de dijk toegepast op asfalt bekledingen en bij ingegoten (basalt)bekledingen.

In de praktijk blijkt het gebruik van VGD-metingen toch tegen te vallen. De bekleding die wordt getest ligt onder een helling, is vaak glad en ongelijkmatig. Hierdoor is het moeilijk om op een juiste wijze de VGD-metingen uit te voeren. Dit zelfde beeld is verkregen bij het uitvoeren van deze metingen op ingegoten bekledingen. In 2013 is dit beeld nogmaals bevestigd tijdens VGD-metingen op nieuw geplaatste betonzuilen. Probleem is dat de geofoons vaak niet raken en dat, mede daardoor, het terugrekenen van de stijfheden van de toplaag niet lukt door het geringe aantal geschikte metingen.
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares